RSS Feed for Môi trường nhiệt điện Thứ hai 15/08/2022 02:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ý kiến BXD về môi trường Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Ý kiến BXD về môi trường Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Bộ Xây dựng có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về ý kiến liên quan đến kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh liên quan đến các tác động của các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Trước đó, cơ quan này nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến về kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh liên quan đến các vấn đề trên. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có ý kiến về vấn đề xử lý tro, xỉ, thạch cao, cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng tro bay, xỉ đáy lò từ nhà máy nhiệt điện...
Phiên bản di động