RSS Feed for Lưới điện cao áp Thứ tư 27/09/2023 16:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quy định bồi thường nhà ở ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp

Quy định bồi thường nhà ở ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Cụ thể là sửa đổi Điều 20 của Nghị định 14 quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; Điều 22 về hỗ trợ chi phí chuyển tiếp thành bồi thường chi phí di chuyển.
Truyền tải điện Kon Tum tuyên truyền về an toàn lưới điện

Truyền tải điện Kon Tum tuyên truyền về an toàn lưới điện

Để lưới điện truyền tải luôn vận hành an toàn, liên tục, ổn định, đồng thời nâng cao nhận thức của các tổ chức, tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Kon Plông có đường dây 500kV mạch 2 và đường dây 220kV mạch kép Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi đi ngang qua. Ngày 22/11, Truyền tải điện Kon Tum đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền Luật Điện lực, công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, các nội dung liên quan đến thỏa thuận cấp phép xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang an toàn lưới điện.
Đến năm 2020 lưới điện cao áp Việt Nam đạt tiêu chí N-1

Đến năm 2020 lưới điện cao áp Việt Nam đạt tiêu chí N-1

Một trong những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2020, theo Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 21/6/2017 do Đảng ủy EVN ban hành, đó là lưới điện từ 110 kV trở lên đáp ứng tiêu chí N-1 (tiêu chí bảo đảm không sa thải phụ tải khi hệ thống điện bị sự cố, hoặc hệ thống phải vận hành ngoài giới hạn kỹ thuật cho phép) vào năm 2020.
EVN HANOI tăng cường đảm bảo an toàn lưới điện cao áp

EVN HANOI tăng cường đảm bảo an toàn lưới điện cao áp

Tổng công ty Điện lực Tp. Hà Nội (EVN HANOI) cho biết: Trong thời gian qua, nhờ sự chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp (HLBVATCTLĐCA). Tổng số vụ vi phạm đã giảm đáng kể, 6 tháng đầu năm toàn Tổng công ty đã xử lý 272 vụ và cương quyết không để phát sinh vi phạm mới.
Sẽ xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Sẽ xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Trước tình trạng các vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện ngày càng có diễn biến phức tạp, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND quy định "Xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Phiên bản di động