RSS Feed for lực Bắc Giang Thứ năm 02/12/2021 00:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Điện lực Bắc Giang: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

Điện lực Bắc Giang: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam lấy năm 2013 là "Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng", Công ty Điện lực Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện sâu rộng đến nhiều tầng lớp trong cộng đồng xã hội. Trọng tâm của đợt tuyên truyền này là việc thay đổi hành vi sử dụng mang tính hiệu quả, gắn liền với tiết kiệm chi phí hộ gia đình, đơn vị hành chính và doanh nghiệp. Từ đó, ý thức tiết kiệm điện của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân từng bước được nâng lên. Đồng thời, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong toàn thể CBCNV nhằm quán triệt và để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể.
Phiên bản di động