RSS Feed for Luật Năng lượng Nguyên tử Chủ nhật 14/04/2024 21:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lộ trình xây dựng văn bản pháp luật về điện hạt nhân

Lộ trình xây dựng văn bản pháp luật về điện hạt nhân

Việc xây dựng và triển khai thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) chịu sự điều chỉnh của Luật Điện lực và nhiều luật có liên quan như: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường,… Nhưng NMĐHN là một công trình đặc biệt nhạy cảm về an toàn, an ninh, chính trị vì luôn luôn tiềm ẩn ảnh hưởng đến an toàn (nguy cơ rò rỉ phóng xạ), an ninh (nguy cơ phá hoại, khủng bố) và nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Vì vậy, dự án NMĐHN là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, là một đối tượng điều chỉnh chủ yếu của các quy phạm pháp luật (QPPL) về năng lượng nguyên tử (NLNT), bao gồm Luật NLNT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; cùng với các điều ước quốc tế về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.
Sớm hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ ĐHN Ninh Thuận

Sớm hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ ĐHN Ninh Thuận

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ KH&CN và các Bộ liên quan rà soát, đảm bảo tiến độ xây dựng hệ thống văn bản pháp luật phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, chi tiết hóa các quy định trong dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).
Phiên bản di động