RSS Feed for Loại khỏi quy hoạch Thứ hai 15/08/2022 02:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lý do hàng trăm dự án thủy điện bị loại khỏi quy hoạch

Lý do hàng trăm dự án thủy điện bị loại khỏi quy hoạch

Việt Nam có hơn 460 dự án thủy điện nhỏ đã bị loại khỏi quy hoạch thủy điện chỉ trong 3 năm qua. Đây cũng là nội dung đáng chú ý trong báo cáo Bộ Công Thương gửi đến các đại biểu ở Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác công trình thủy điện... Ông Đỗ Đức Quân, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết.
Quản lý thủy điện đang hướng tới quyền lợi của người dân

Quản lý thủy điện đang hướng tới quyền lợi của người dân

Tại cuộc Họp về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ, về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng chỉ đạo: “Xây dựng, vận hành, khai thác công trình thủy điện phải đảm bảo quyền lợi của người dân”.
Phiên bản di động