RSS Feed for Làm chủ công nghệ Thứ năm 18/07/2024 08:25
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nhiệt điện Na Dương: Bước chuyển mình vững chắc

Nhiệt điện Na Dương: Bước chuyển mình vững chắc

Sau 10 năm vận hành, công nghệ Công ty Nhiệt điện Na Dương lựa chọn, áp dụng tỏ ra vượt trội hơn so với các nhà máy khác, luôn bảo đảm 100% yêu cầu huy động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Phiên bản di động