RSS Feed for kWh doanh thu Thứ sáu 31/03/2023 15:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PV Power đặt mục tiêu 14 tỷ kWh trong năm nay

PV Power đặt mục tiêu 14 tỷ kWh trong năm nay

Theo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2012 đạt 7,74 tỷ kWh, doanh thu 14.100 tỷ đồng, đạt 126 % kế hoạch. Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2012, PV Power phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao với sản lượng điện cả năm đạt 14,082 tỷ kWh, doanh thu đạt 25.810 tỷ đồng…
Phiên bản di động