RSS Feed for kinh tuyến Thứ ba 29/11/2022 16:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Điện hạt nhân Ninh Thuận: "Tác động sóng thần là rất nhỏ"

Điện hạt nhân Ninh Thuận: "Tác động sóng thần là rất nhỏ"

Ngày 10/12, tại Ninh Thuận, Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội thảo đánh giá tác động của sóng thần xung quanh khu vực Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh về động đất, sóng thần và những tác động của động đất, sóng thần quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; làm cho nhân dân trong tỉnh hiểu rõ, hiểu đúng và tin tưởng hơn vào chủ trương xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.
Lịch sử phát triển địa chất trong giai đoạn Eocen-Oligocen Đông Bắc bồn trũng Cửu Long

Lịch sử phát triển địa chất trong giai đoạn Eocen-Oligocen Đông Bắc bồn trũng Cửu Long

Lịch sử phát triển địa chất ở phần Đông Bắc bồn trũng Cửu Long trong Eocen-Oligocen được tác giả chia thành 2 phụ giai đoạn. Phụ giai đoạn đầu là quá trình tách giãn kiểu rift trong suốt Eocen-Oligocen sớm tạo nên các bán địa hào và địa lũy với trầm tích phun trào tập E và F? được lấp đầy.
Phiên bản di động