RSS Feed for khỏi địa phương Chủ nhật 24/09/2023 22:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Bãi bỏ quy định cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương

Bãi bỏ quy định cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu bãi bỏ các quy định cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương (Văn bản số: 10369/VPCP-KTN, ngày 18/12/2012).
Phiên bản di động