RSS Feed for khoan tiếp trợ Chủ nhật 10/12/2023 12:02
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Trao Giấy Chứng Nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho giàn khoan PV Drilling V

Trao Giấy Chứng Nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho giàn khoan PV Drilling V

Ngày 5/12/2012, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) đã tổ chức Lễ Trao Giấy Chứng Nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho “Dự án Ứng dụng công nghệ giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD) phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại vùng biển nước sâu Việt Nam”.
Phiên bản di động