RSS Feed for Khoa học năng lượng Thứ hai 29/05/2023 10:07
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phát minh mới về lưu trữ năng lượng tái tạo

Phát minh mới về lưu trữ năng lượng tái tạo

Sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống pin mặt trời và các cánh đồng gió nghe thì có vẻ là một thắng lợi cho môi trường, nhưng lưu trữ các nguồn tái tạo này một cách hiệu quả và đấu nối lên lưới điện vẫn là một thách thức lớn. Nay các nhà khoa học thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) đang hướng sang một nguồn tự nhiên rẻ tiền và phong phú để tìm đáp án: Không khí.
Phiên bản di động