RSS Feed for Khoa học dầu khí Thứ bảy 04/12/2021 03:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PV GAS và VPI hợp tác phát triển khoa học, dịch vụ dầu khí

PV GAS và VPI hợp tác phát triển khoa học, dịch vụ dầu khí

Tại Thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ và dịch vụ dầu khí, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trên cơ sở khai thác lợi thế về trình độ khoa học công nghệ, kinh nghiệm, nhân lực, năng lực trang thiết bị.
Nơi đi đầu trong nghiên cứu khoa học dầu khí

Nơi đi đầu trong nghiên cứu khoa học dầu khí

Với phương châm “Kỷ cương, khoa học, chất lượng và uy tín”, Viện Nghiên cứu Khoa học & Thiết kế Dầu khí biển thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp dầu khí Việt Nam.
Viện Dầu khí Việt Nam bắt đầu thực hiện cơ chế mới

Viện Dầu khí Việt Nam bắt đầu thực hiện cơ chế mới

Bắt đầu thực hiện cơ chế "Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư", Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) triển khai ngay các chương trình nghiên cứu dài hạn. Trong đó tập trung phương án thăm dò địa chấn toàn thềm lục địa Việt Nam, nghiên cứu cấu trúc địa chất khu vực nước sâu xa bờ, áp dụng các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR) cho các mỏ dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam...
Phiên bản di động