RSS Feed for IKC Thứ tư 07/12/2022 07:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lọc hóa dầu Nghi Sơn trước ngày vận hành thương mại

Lọc hóa dầu Nghi Sơn trước ngày vận hành thương mại

Theo kế hoạch, vào quý 4/2017, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) sẽ vận hành thương mại. Đến giờ phút này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Một số công việc còn lại đang được gấp rút triển khai, bảo đảm đến giờ “G” không còn bất cứ một “vướng mắc” gì…
Phiên bản di động