RSS Feed for hội sông Mekong Thứ ba 24/05/2022 20:09
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hợp tác vùng thúc đẩy phát triển bền vững dòng Mekong

Hợp tác vùng thúc đẩy phát triển bền vững dòng Mekong

Ngày 2/4, tại TP Hồ Chí Minh, hội nghị cấp cao lần thứ 2 của Ủy hội sông Mekong quốc tế với chủ đề “An ninh nguồn nước, năng lượng và lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Mekong” đã chính thức khai mạc. Trên 300 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, các ủy ban lưu vực sông trên thế giới tham dự.
Phiên bản di động