RSS Feed for Hoàn thành mục tiêu Thứ tư 08/12/2021 07:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Xây dựng tiêu chuẩn đấu nối điện mặt trời vào lưới điện quốc gia

Xây dựng tiêu chuẩn đấu nối điện mặt trời vào lưới điện quốc gia

Ngày 7/8/2014, tại Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) đã diễn ra lễ ký Biên bản ghi nhớ xây dựng tiêu chuẩn đấu nối hệ thống điện mặt trời lắp mái vào hệ thống điện quốc gia, giữa Hiệp hội đồng Quốc tế khu vực Đông Nam Á (ICASEA), Trung tâm tiết kiệm Năng lượng và chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DECC) và EVN CPC.
Phiên bản di động