RSS Feed for hình quá trình Thứ tư 05/10/2022 09:02
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ nhà máy điện hạt nhân

Quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ nhà máy điện hạt nhân

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân. Thông tư này quy định danh mục hồ sơ, tài liệu, thời hạn bảo quản, công tác quản lý và sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.
Phiên bản di động