RSS Feed for Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Thứ năm 30/03/2023 02:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Kiến nghị giải pháp phát triển bền vững ngành năng lượng Việt Nam

Kiến nghị giải pháp phát triển bền vững ngành năng lượng Việt Nam

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) vừa có văn bản gửi: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; các bộ liên quan, với nội dung “đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm bảo đảm phát triển bền vững ngành năng lượng Việt Nam”.
Cần rà soát lại chính sách thuế, phí trong ngành Dầu khí Việt Nam

Cần rà soát lại chính sách thuế, phí trong ngành Dầu khí Việt Nam

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành về việc “Báo cáo ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất, kinh doanh của các DN ngành năng lượng và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ”. Trong đó, đối với ngành Dầu khí Việt Nam, VEA đề xuất việc rà soát lại các chính sách thuế, phí đối với lĩnh dầu khí và cơ chế tài chính cho Quỹ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí... Sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy tiến độ các dự án khí Lô B, Cá Voi Xanh.
Phiên bản di động