RSS Feed for hạng mục đóng Thứ ba 07/02/2023 02:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đóng điện đường dây 110kV 175/Đồng Hới 220 - 171/Ba Đồn

Đóng điện đường dây 110kV 175/Đồng Hới 220 - 171/Ba Đồn

Ngày 17/6/2013, Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức đóng điện đưa vào vận hành thành công tuyến đường dây 110kV 175/Đồng Hới 220 - 171/Ba Đồn, hoàn thành hạng mục then chốt để tiến đến hoàn thiện toàn bộ công trình Mạch 2 đường dây 110kV Đồng Hới - Ba Đồn.
Phiên bản di động