RSS Feed for Giấy phép hoạt động Thứ hai 20/05/2024 20:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Điện gió, điện mặt trời phải thẩm định cấp giấy phép hoạt động

Điện gió, điện mặt trời phải thẩm định cấp giấy phép hoạt động 1

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTC, quy định điện gió, điện mặt trời phải thẩm định cấp giấy phép hoạt động, thay vì chỉ có thủy điện và nhiệt điện như trước đây.
Phiên bản di động