RSS Feed for gián đoạn Chủ nhật 01/10/2023 03:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Mặt trái chiến lược trong chính sách ngoại giao 'ống dầu' Trung Quốc

Mặt trái chiến lược trong chính sách ngoại giao 'ống dầu' Trung Quốc

Bài phân tích dưới đây của Emmanuel Karagianni - Đại học Macedonia sẽ rà soát những thuận lợi và khó khăn của chiến lược ống dẫn dầu Trung Quốc. Bắt đầu là mô tả vắn tắt ngành công nghiệp dầu mỏ và khí gas của Trung Quốc. Sau đó xem xét nền ngoại giao ống dẫn dầu của Trung Quốc tại khu vực Trung và Đông Nam Á. Luận điểm chính ở đây là trong khi ống dẫn dầu có thể là phương tiện hiệu quả nhất để vận chuyển một lượng lớn hydrocarbons qua một khoảng cách rất xa, chúng lại cực kỳ dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công khủng bố. Do đó, điều quan trọng là phải đánh giá nguy cơ an ninh có khả năng xuất phát từ những xung đột cường độ thấp với các nhóm khủng bố và ly khai quanh khu vực các đường ống dẫn dầu. Vấn đề này tồn tại ở cả trong và bên ngoài biên giới Trung Quốc.
Chính sách ngoại giao 'ống dẫn dầu' Trung Quốc và mặt trái chiến lược

Chính sách ngoại giao 'ống dẫn dầu' Trung Quốc và mặt trái chiến lược

Bài phân tích dưới đây của Emmanuel Karagianni - Đại học Macedonia sẽ ra soát những thuận lợi và khó khăn của chiến lược ống dẫn dầu Trung Quốc. Bắt đầu là mô tả vắn tắt ngành công nghiệp dầu mỏ và khí gas của Trung Quốc. Sau đó xem xét nền ngoại giao ống dẫn dầu của Trung Quốc tại khu vực Trung và Đông Nam Á. Luận điểm chính ở đây là trong khi ống dẫn dầu có thể là phương tiện hiệu quả nhất để vận chuyển một lượng lớn hydrocarbons qua một khoảng cách rất xa, chúng lại cực kỳ dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công khủng bố. Do đó, điều quan trọng là phải đánh giá nguy cơ an ninh có khả năng xuất phát từ những xung đột cường độ thấp với các nhóm khủng bố và ly khai quanh khu vực các đường ống dẫn dầu. Vấn đề này tồn tại ở cả trong và bên ngoài biên giới Trung Quốc.
Từ lưới điện truyền thống tới lưới điện thông minh bằng công nghệ tự động hóa điều tiết phụ tải của Honeywell

Từ lưới điện truyền thống tới lưới điện thông minh bằng công nghệ tự động hóa điều tiết phụ tải của Honeywell

Hiện nay các công ty điện lực đang thực hiện chuyển đổi phương thức quản lý lưới điện cũng như cách thức tiếp cận tới khách hàng của mình. Lưới điện thông minh với cấu trúc cải tiến và khả năng quản lý chặt chẽ thông số lưới điện, đóng vai trò chất xúc tác mạnh cho quá trình chuyển đổi trên.
Mô hình đánh giá an ninh năng lượng ngắn hạn trong điều kiện Việt Nam (Kỳ 2)

Mô hình đánh giá an ninh năng lượng ngắn hạn trong điều kiện Việt Nam (Kỳ 2)

Bộ chỉ tiêu ANNL ngắn hạn cho Việt Nam được đề xuất bao gồm 24 chỉ tiêu cho 6 nhóm năng lượng riêng biệt. Các chỉ tiêu đều được xây dựng và lựa chọn dựa trên 4 yếu tố cơ sở chính đánh giá ANNL ngắn hạn: nguy cơ rủi ro, khả năng phục hồi, yếu tố bên ngoài và yếu tố trong nước. Với bộ chỉ tiêu này, chúng ta có thể đánh giá một cách tương đối đầy đủ tình trạng an ninh của hệ thống năng lượng Việt Nam trong ngắn hạn.
Mô hình đánh giá an ninh năng lượng ngắn hạn trong điều kiện Việt Nam (Kỳ 1)

Mô hình đánh giá an ninh năng lượng ngắn hạn trong điều kiện Việt Nam (Kỳ 1)

Trong những năm gần đây, do các biến động về kinh tế, chính trị, xã hội và đặc biệt là các cuộc khủng hoảng về năng lượng và môi trường, An ninh năng lượng (ANNL) đã trở thành một vấn đề dành được rất nhiều sự quan tâm của các tổ chức và quốc gia trên thế giới. Đánh giá ANNL dựa trên các chỉ tiêu được lượng hóa đã trở nên ngày một phổ biến, nhất là tại các nước phát triển. Ở Việt Nam, ANNL cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ các các nhà khoa học và các cơ quan quản lý, vận hành, phát triển hệ thống năng lượng. Tuy vậy, việc xây dựng một mô hình đánh giá ANNL quốc gia theo các tiêu chí được thừa nhận rộng rãi trên thế giới, hiện chưa được thực hiện đầy đủ tại Việt Nam. Trong bài báo này, tác giả xin đề xuất một mô hình đánh giá ANNL ngắn hạn cho Việt Nam trên cơ sở rút ra từ kinh nghiệm của một số tổ chức quốc tế và các nước đi trước, cũng như từ điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Mô hình bao gồm các bộ chỉ tiêu cho những lĩnh vực năng lượng khác nhau, được chia nhóm và phân loại, dùng để đánh giá tình trạng ANNL trong ngắn hạn của quốc gia, qua đó giúp các nhà quản lý, vận hành hệ thống năng lượng xây dựng các giải pháp ứng phó và định hướng phát triển hợp lý, kịp thời.
Phiên bản di động