RSS Feed for Giảm cường Thứ ba 25/06/2024 16:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Vay vốn cho dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp điện

Vay vốn cho dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp điện

Ngày 31/10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức lễ ký chính thức Hiệp định vay cho dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).
Phiên bản di động