RSS Feed for gia Hàn Quốc Thứ bảy 20/04/2024 12:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phát triển công nghệ thông tin xanh, kinh nghiệm từ  thế giới

Phát triển công nghệ thông tin xanh, kinh nghiệm từ thế giới

Phát triển công nghệ thông tin xanh và thực hiện tăng trưởng xanh - Đây là mô hình đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, mục tiêu của công nghệ thông tin xanh là làm cho ngành công nghệ thông tin trở nên xanh, lành mạnh để phục vụ cuộc sống; đồng thời sử dụng công nghệ thông tin để làm cho các ngành kinh tế - xã hội trở nên xanh, ngăn ngừa ô nhiễm không khí, nước, đất; ứng phó với biến đổi khí hậu.
Phiên bản di động