RSS Feed for EVN GENCO 1 Thứ hai 27/05/2024 16:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVN GENCO 1: Mục tiêu 4.810 tỷ kWh trong quý II

EVN GENCO 1: Mục tiêu 4.810 tỷ kWh trong quý II

Các tổ máy vận hành ổn định an toàn; sản xuất 4.810 tỷ kWh; đảm bảo thu xếp đủ vốn cho đầu tư xây dựng… là những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng công ty Phát điện I (EVN GENCO 1) thực hiện trong quý II năm 2015.
5 tỷ USD thành lập Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

5 tỷ USD thành lập Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Ngày 20/4, tại tỉnh Trà Vinh, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVN GENCO 1) vừa công bố quyết định thành lập Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, chi nhánh của Tổng công ty Phát điện 1.
Phiên bản di động