RSS Feed for El Nino Thứ tư 08/02/2023 14:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thủy điện Hòa Bình về đích trong tác động El Nino

Thủy điện Hòa Bình về đích trong tác động El Nino

Năm 2016, do ảnh hưởng của El Nino nên tất cả các lưu vực sông lớn trên cả nước đều bị ảnh hưởng với lưu lượng nước về thấp gây khó khăn cho các nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016 đến nay, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã sản xuất được 9,95 tỷ kWh (bằng 98,3% so với kế hoạch được giao).
Phiên bản di động