RSS Feed for Đường dâu đấu nối Thứ ba 07/12/2021 13:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đóng điện TBA 220 kV Ninh Phước và đường dây đấu nối

Đóng điện TBA 220 kV Ninh Phước và đường dây đấu nối

Sau một thời gian nỗ lực thi công, vào lúc 4h30 ngày 29/6/2020, tại Trạm biến áp (TBA) 220 kV Ninh Phước, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành dự án TBA 220 kV Ninh Phước và đường dây (ĐZ) đấu nối.
Phiên bản di động