RSS Feed for Dung Khoan Thứ sáu 29/09/2023 06:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
DMC khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất

DMC khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất

Do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là hoạt động kinh doanh các sản phẩm hạt nhựa và sơ sợi... Trước thực trạng đó, DMC đã đưa ra các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khắc phục những khó khăn về vốn, ảnh hưởng từ những biến động của tình hình kinh tế vĩ mô và nguồn nguyên liệu ... để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản.
Phiên bản di động