RSS Feed for Dự án điện trọng điểm Thứ tư 19/06/2024 01:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đánh giá hiện trạng triển khai các dự án điện trọng điểm

Đánh giá hiện trạng triển khai các dự án điện trọng điểm

Ngày 11/11, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị có liên quan để đánh giá hiện trạng, đồng thời đề ra giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện trọng điểm.
Phiên bản di động