RSS Feed for đội ngũ giám Thứ sáu 03/12/2021 08:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Công tác giám định than 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề

Công tác giám định than 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề

Nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề, các Trạm giám định phải siết chặt kỷ luật điều hành giám định than tiêu thụ, bám sát các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và của Công ty trong công tác tiêu thụ than, chuẩn hóa đội ngũ giám định viên Nội nghiệp và giám định viên Ngoại nghiệp... Đây là một số các giải pháp vừa được Quacontrol thông qua tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Quacontrol chuẩn hóa đội ngũ giám định viên

Quacontrol chuẩn hóa đội ngũ giám định viên

Nhằm động viên, khích lệ đội ngũ giám định viên trong Công ty tích cực rèn luyện học tập, phấn đấu công tác, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Ngày 1/7/2013, Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (Quacontrol) đã triển khai kế hoạch đánh giá kỹ năng, phân loại đội ngũ giám định viên, nhằm chuẩn hóa năng lực giám định của đội ngũ giám định viên trong toàn Công ty.
Phiên bản di động