RSS Feed for Đổi mới doanh nghiệp Thứ ba 04/10/2022 13:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TKV điều chỉnh lương bình quân và đổi mới doanh nghiệp

TKV điều chỉnh lương bình quân và đổi mới doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và báo cáo lương thưởng năm 2017. Báo cáo TKV lần này đã chi tiết hóa về kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và đặt kế hoạch nâng lương bình quân, thu nhập sau phúc lợi, cũng như dự kiến sẽ giảm nhẹ số lao động trong Tập đoàn.
Tái cơ cấu Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

Tái cơ cấu Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giai đoạn 2017-2020. Theo Đề án, ngành nghề kinh doanh chính của TKV là công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản - luyện kim, công nghiệp điện, vật liệu nổ công nghiệp.
Phiên bản di động