RSS Feed for định than chuyển Thứ bảy 22/01/2022 18:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tuổi trẻ Quacontrol tham gia quản lý, giám định than vùng chuyển tải

Tuổi trẻ Quacontrol tham gia quản lý, giám định than vùng chuyển tải

“Thanh niên tham gia quản lý, giám định than vùng chuyển tải” là chủ đề đoàn thanh niên Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin phát động, nhằm phát huy vai trò tuổi trẻ sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, bổ sung nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật.
Phiên bản di động