RSS Feed for Điều hành sản xuất than Thứ năm 02/02/2023 22:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Những khu vực nào sẽ bị cấm khai thác than?

Những khu vực nào sẽ bị cấm khai thác than?

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa công bố danh mục các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm và các khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Trong đó có 6 khu vực cấm hoạt động khai thác than gồm: Yên Tử, các hồ chứa nước phía Bắc Đông Triều, khu vực bảo vệ hồ chứa nước Yên Lập - Đồng Ho, khu vực bảo vệ nhà máy nước Diễn Vọng, khu vực hồ Cao Vân và khu vực dải hồ phía Đông Đông Triều.
Phiên bản di động