RSS Feed for diễn tập PCLB Thứ hai 04/07/2022 09:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVNCPC: chuẩn bị phòng chống lụt bão năm 2012

EVNCPC: chuẩn bị phòng chống lụt bão năm 2012

Năm 2012 được dự báo thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, có khả năng xảy ra nhiều lụt bão, thiên tai... Để chủ động trong công tác phòng chống lụt bão (PCLB), từ đầu năm đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chủ động tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm làm tốt công tác chuẩn bị PCLB, bảo vệ an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp điện tại khu vực.
Phiên bản di động