RSS Feed for điện Sông Côn Chủ nhật 28/11/2021 18:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chính phủ yêu cầu kiểm tra hệ thống van lật tại đập thủy điện Sông Côn 2

Chính phủ yêu cầu kiểm tra hệ thống van lật tại đập thủy điện Sông Côn 2

Xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về các vấn đề liên quan đến lắp đặt hệ thống van lật tại đập bậc 2, Nhà máy thủy điện Sông Côn 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra Hồ sơ thiết kế hệ thống van lật tại đập bậc 2, Nhà máy thủy điện Sông Công 2 để xem xét, giải quyết theo đúng quy định (Văn bản số: 1343/VPCP-KTN), ngày 19/2/2013).
Phiên bản di động