RSS Feed for Điện lực Việt Nam EVN Thứ ba 24/05/2022 12:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tòa nhà EVN được công nhận "công trình năng lượng xanh"

Tòa nhà EVN được công nhận "công trình năng lượng xanh"

Tòa nhà EVN - địa chỉ tại số 11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP Hà Nội nằm trong danh sách 15 công trình được công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh Hà Nội trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017. Thời hạn công nhận danh hiệu là 3 năm. Tòa nhà EVN là trụ sở làm việc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nhiều đơn vị trực thuộc trong ngành điện.
Phiên bản di động