RSS Feed for Điện gió trên biển Thứ hai 05/06/2023 14:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tiền sử dụng biển đối với điện gió ở Việt Nam được quy định thế nào?

Tiền sử dụng biển đối với điện gió ở Việt Nam được quy định thế nào? 1

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa có văn bản gửi Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) về “tiền sử dụng biển đối với dự án điện gió”. Trong đó cho biết: Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển nói chung và miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển sử dụng để xây dựng các công trình của dự án khai thác năng lượng gió trên biển.
Phiên bản di động