RSS Feed for đến toàn thể Thứ hai 17/06/2024 20:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quacontrol: Áp dụng quy trình giám định chất lượng theo TCVN 1693:2008

Quacontrol: Áp dụng quy trình giám định chất lượng theo TCVN 1693:2008

Vừa qua, tại Thành phố Hạ Long, Công ty cổ phần giám định - Vinacomin (Quacontrol) đã tổ chức Hội nghị triển khai quy trình giám định chất lượng than theo TCVN 1693:2008 cho trên 70 cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty.
Phiên bản di động