RSS Feed for dây Đăk Nông Thứ hai 04/07/2022 00:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đóng điện thành công đường dây 220 kV Đắk Nông - Phước Long - Bình Long

Đóng điện thành công đường dây 220 kV Đắk Nông - Phước Long - Bình Long

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, vào lúc 23h00 ngày 27/12/2012, EVNNPT đã đóng điện thành công và đưa vào vận hành an toàn đường dây 220 kV Đăk Nông - Phước Long - Bình Long, sau hơn 1 năm khẩn trương xây dựng (khởi công từ tháng 9/2011).
Phiên bản di động