RSS Feed for dầu khí quản Thứ sáu 24/03/2023 13:33
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Để thực hiện thành công chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và đạt được đích đến như chỉ đạo của Đảng, Nhà nước thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) phải thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp.
Phiên bản di động