RSS Feed for đạt nghìn tấn Thứ tư 28/02/2024 09:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của tháng 5

PVN hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của tháng 5

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, trong tháng 5, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
PVN hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 4 tháng đầu năm

PVN hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh 4 tháng đầu năm

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014, PVN và các đơn vị thành viên đã phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.
Hai tháng đầu năm PVN khai thác trên 2,8 triệu tấn dầu

Hai tháng đầu năm PVN khai thác trên 2,8 triệu tấn dầu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong tháng 2, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
Hoạt động thăm dò dầu khí được triển khai đúng kế hoạch

Hoạt động thăm dò dầu khí được triển khai đúng kế hoạch

Theo Báo cáo của Bộ Công Thương, trong 10 tháng đầu năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thi công 26 giếng khoan thăm dò - thẩm lượng, trong đó: có 17 giếng khoan đã kết thúc và 9 giếng khoan đang tiến hành. Tính đến nay đã hoàn thành 30 giếng khoan khai thác; đưa 5 mỏ vào khai thác, gồm: mỏ Hải Sư Trắng, mỏ Hải Sư Đen, mỏ Thỏ Trắng, mỏ West Desaru - lô PM 304 Malaysia và giếng Mộc Tinh 1.
Tiến tới kinh doanh giá khí theo thị trường

Tiến tới kinh doanh giá khí theo thị trường

Số liệu từ Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 8 hoạt động khai thác, khảo sát, thăm dò ngành Dầu khí đã được triển khai theo kế hoạch. Cụ thể, so với tháng 8/2012, sản lượng khai thác dầu thô tháng 8 ước đạt 2,1 triệu tấn, tăng gần 1%; khai thác khí ước đạt 0,75 tỷ m3, tăng 13,6%; chế biến khí hóa lỏng ước đạt 56,54 nghìn tấn, tăng 55%; polypropylen ước đạt 14,2 nghìn tấn, tăng 59%.
PVN cơ bản hoàn thành các kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm

PVN cơ bản hoàn thành các kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đề ra, và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2012.
PVN hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong quý I

PVN hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong quý I

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong tháng 3, sản lượng khai thác dầu thô đạt 1,36 triệu tấn, luỹ kế 3 tháng đạt 4,04 triệu tấn; sản lượng khai thác khí đạt 0,88 tỷ m3, luỹ kế 3 tháng đạt 2,41 tỷ m3; sản xuất đạm đạt 118,7 nghìn tấn, luỹ kế 3 tháng đạt 264,8 nghìn tấn; sản phẩm xăng dầu các loại đạt 557 nghìn tấn, luỹ kế 3 tháng đạt 1.622 nghìn tấn.
Tiêu thụ than tiếp tục gặp khó khăn

Tiêu thụ than tiếp tục gặp khó khăn

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết, do các hộ mua than giảm mạnh, bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu bị cạnh tranh mạnh mẽ từ các nước (Australia, Indonexia…), 10 tháng năm 2012, sản xuất và tiêu thụ than tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
PVN vượt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 5 tháng đầu năm

PVN vượt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 5 tháng đầu năm

Báo cáo Bộ Công Thương cho biết, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) trong 5 tháng đầu năm 2012 đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Phiên bản di động