RSS Feed for Dán nhãn năng lượng Thứ hai 15/08/2022 23:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Dán nhãn năng lượng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tại Việt Nam (Kỳ 1)

Dán nhãn năng lượng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tại Việt Nam (Kỳ 1)

Chương trình tiêu chuẩn và dán nhãn năng lượng bắt đầu từ những năm 1970 được triển khai trên 80 quốc gia trên toàn thế giới (đến năm 2013), bao gồm hơn 50 loại phương tiện thiết bị tùy theo thiết kế và phạm vi áp dụng theo điều kiện của từng quốc gia. Nhãn năng lượng là công cụ hiệu quả trong thúc đẩy thị trường cho các phương tiện và thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.
Sáu giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn

Sáu giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn

Tới đây, Tổng cục Năng lượng tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công Thương đẩy mạnh việc triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thể hiện trên 6 giải pháp.
Đang hoàn thiện chính sách sử dụng thiết bị hiệu suất cao

Đang hoàn thiện chính sách sử dụng thiết bị hiệu suất cao

Theo đánh giá, một trong những thành công lớn của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là hoàn thiện chính sách thúc đẩy sử dụng trang thiết bị hiệu suất cao, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp, thực hiện thông qua chương trình dán nhãn năng lượng.
Phiên bản di động