RSS Feed for Dai Hung Thứ bảy 01/04/2023 05:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Khai thác trở lại toàn bộ mỏ Đại Hùng

Khai thác trở lại toàn bộ mỏ Đại Hùng

Ngày 26/5, tại giàn DH-02, phía Nam của mỏ Đại Hùng, Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh đã nhấn nút mở tái khởi động khai thác tại giàn này, chính thức hoàn tất việc khai thác trở lại toàn bộ mỏ Đại Hùng sau thời gian phải dừng sản xuất để đưa Giàn DH-01 đi sửa chữa lớn, bảo dưỡng.
FSO Đại Hùng Queen đón dòng dầu đầu tiên

FSO Đại Hùng Queen đón dòng dầu đầu tiên

Ngày 20/5, tàu FSO Đại Hùng Queen đã chính thức đón dòng dầu đầu tiên từ giàn khai thác FPU Đại Hùng-01, tại lô 05-1A, thuộc mỏ Đại Hùng ngoài thềm lục địa Việt Nam.
Phiên bản di động