RSS Feed for Đá móng Thứ hai 20/05/2024 19:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thân dầu trong đá móng mỏ Bạch Hổ và những đóng góp cho khoa học dầu khí thế giới

Thân dầu trong đá móng mỏ Bạch Hổ và những đóng góp cho khoa học dầu khí thế giới 10

Thân dầu trong đá móng trước Kainozoi mỏ Bạch Hổ có cấu trúc đặc biệt phức tạp, với nhiều đặc trưng, phải trải qua nhiều năm các nhà nghiên cứu mới có thể dần dần làm sáng tỏ (như sự tồn tại của nước đáy, chiều cao thân dầu, mô hình đá chứa, tính dính ướt, khả năng lưu thông thủy động lực, phân bố độ rỗng, độ thấm, độ bão hòa dầu và phương pháp nghiên cứu chúng…). Nhưng khó khăn quan trọng nhất để làm sáng tỏ vấn đề trên là đá chứa thân dầu trong đá móng mỏ Bạch Hổ thuộc loại đá chứa phi truyền thống, trên thế giới chưa có nhiều chuyên gia có kinh nghiệm nghiên cứu.
Việt Nam khai thác dầu từ đá móng: Kỳ tích “độc nhất” trên thế giới

Việt Nam khai thác dầu từ đá móng: Kỳ tích “độc nhất” trên thế giới

Sáng 28/8/2018, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Hội Dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên từ tầng đá móng (06/9/1988 - 06/9/2018).
Phiên bản di động