RSS Feed for Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân Thứ hai 22/04/2024 07:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Lễ mừng hoàn thành dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và đạt mốc sản lượng 40 tỷ kWh

Lễ mừng hoàn thành dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và đạt mốc sản lượng 40 tỷ kWh

Sáng 7/11, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (thuộc Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP) đã tổ chức Lễ mừng hoàn thành toàn bộ Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 2 (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) và đạt mốc sản lượng điện phát 40 tỷ kWh.
Phiên bản di động