RSS Feed for Công than Thống Thứ hai 17/06/2024 05:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Than Thống Nhất: Gian nan chinh phục lòng đất

Than Thống Nhất: Gian nan chinh phục lòng đất

Là đơn vị khai thác than hầm lò, môi trường làm việc độc hại, địa hình khai thác phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn… đòi hỏi Công ty Than Thống Nhất luôn phải chủ động áp dụng nhiều giải pháp đảm bảo an toàn trong khai thác, vượt khó khăn trở ngại để ngày một tiến sâu vào lòng đất.
Công ty than Thống Nhất - Vinacomin tiết kiệm chi phí trên 28 tỷ đồng

Công ty than Thống Nhất - Vinacomin tiết kiệm chi phí trên 28 tỷ đồng

Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh Quý I/2012, Công ty than Thống Nhất - Vinacomin sản xuất 415.000 tấn than nguyên khai, đào được 2.667 m lò, tổng doanh thu trên 363 tỷ đồng và thực hiện tiết kiệm chi phí trong sản xuất được trên 28 tỷ đồng.
Phiên bản di động