RSS Feed for Công nghiệp điện Thứ ba 18/06/2024 03:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Điều chỉnh Điều lệ hoạt động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Điều chỉnh Điều lệ hoạt động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chính phủ vừa có Nghị định 07/2018 NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Tại Nghị định này, Chính phủ làm rõ mục tiêu hoạt động về khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên dầu khí của đất nước, cũng như cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Hội đồng thành viên; Ban Kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Ban Kiểm soát nội bộ và bộ máy giúp việc.
Tái cơ cấu Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

Tái cơ cấu Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giai đoạn 2017-2020. Theo Đề án, ngành nghề kinh doanh chính của TKV là công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản - luyện kim, công nghiệp điện, vật liệu nổ công nghiệp.
VEA và KEIDA ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

VEA và KEIDA ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 3/11/2016, tại Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) và Hiệp hội phát triển ngành công nghiệp ESS Hàn Quốc (KEIDA) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
TKV đặt mục tiêu tăng trưởng 7% với cơ cấu hợp lý

TKV đặt mục tiêu tăng trưởng 7% với cơ cấu hợp lý

Giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đặt mục tiêu tăng trưởng hàng năm đạt mức 6,5 ÷ 7%, với cơ cấu hợp lý giữa các lĩnh vực.
Phiên bản di động