RSS Feed for Công nghệ sinh học Thứ ba 23/04/2024 20:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chân đế giàn khoan và công nghệ sinh học

Chân đế giàn khoan và công nghệ sinh học

Giữa chân đế giàn khoan và công nghệ sinh học từ trước đến nay chẳng có quan hệ gì với nhau, nhưng gần đây mối liên hệ này được thiết lập sau khi một số nghiên cứu của các trường đại học quốc gia Hoa Kỳ được công bố.
Phiên bản di động