RSS Feed for Công nghệ khoan Thứ hai 05/12/2022 11:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Viện Dầu khí Việt Nam và Viện Công nghệ khoan ký thỏa thuận hợp tác

Viện Dầu khí Việt Nam và Viện Công nghệ khoan ký thỏa thuận hợp tác

Ngày 9/7/2020, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Viện Công nghệ khoan (IDT) đã ký Thỏa thuận hợp tác sản xuất và ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ để cung cấp các sản phẩm/dịch vụ cho các dự án dầu khí tại Việt Nam.
Phiên bản di động