RSS Feed for Công doanh Thứ tư 08/02/2023 14:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Mỏ Hải Sư Trắng đã cho dòng dầu thương mại đầu tiên

Mỏ Hải Sư Trắng đã cho dòng dầu thương mại đầu tiên

Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vào hồi 8 giờ 58 phút sáng ngày 19/5/2013, dòng dầu thương mại đầu tiên đã được khai thác từ giếng HST-3P mỏ Hải Sư Trắng, thuộc Lô 15-2/01, do Công ty liên doanh điều hành chung Thăng Long (TLJOC) điều hành. Sự kiện này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là món quà nhân dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bắt đầu khoan giếng dầu đầu tiên ở Venezuela

Bắt đầu khoan giếng dầu đầu tiên ở Venezuela

Tại vành đai dầu Orinoco - Venezuela, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Công ty liên doanh Khai thác và Nâng cấp dầu nặng lô Junin 2 (là Công ty liên doanh giữa 2 đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN và Công ty Dầu Quốc gia Venezuela) đã bắt đầu mũi khoan đầu tiên xuống lòng đất, mở đầu cho việc khai thác dòng dầu thương mại.
Phiên bản di động