RSS Feed for Cổng Dịch vụ công Quốc gia Chủ nhật 21/07/2024 10:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
EVN sau 1 năm triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia

EVN sau 1 năm triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Sau 1 năm triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đã có gần 1,5 triệu hồ sơ được đồng bộ và gần 500 nghìn yêu cầu về dịch vụ điện được thực hiện.
Toàn bộ dịch vụ điện cấp độ 4 đã kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Toàn bộ dịch vụ điện cấp độ 4 đã kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Trên tinh thần quyết tâm thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/12/2019, EVN đã hoàn thành việc đưa 9 dịch vụ điện cấp độ 4 còn lại kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Như vậy, đến nay toàn bộ 12/12 dịch vụ điện cấp độ 4 của EVN đã kết nối xong với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).
Phiên bản di động