RSS Feed for Cơ chế phát triển sạch Thứ sáu 31/03/2023 03:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PPP: Kênh dẫn vốn cho năng lượng tái tạo phát triển

PPP: Kênh dẫn vốn cho năng lượng tái tạo phát triển

Nhu cầu năng lượng tăng mạnh, mô hình đối tác công tư (PPP) được xem là kênh huy động tài chính và công nghệ hiệu quả từ khu vực tư nhân cho phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam.
Phiên bản di động